👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsutveckling: Beräkningar Ha18

Skapad 2021-01-27 13:17 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Här arbetar vi med de beräkningar som kan behövas när man ska starta och driva en butik.

Innehåll

Att starta en butik kräver koll på ekonomin. Butiken riskerar annars att snabbt få skulder eftersom den första tiden ofta är den tuffaste: försäljningen har inte kommit igång riktigt men kostnaderna kan vara höga för att kunna öppna butiken. Här arbetar vi med de beräkningar som kan behövas när man ska starta och driva en butik:

 

Vecka 4

1. Resurser och finansiering: Kapitalbehov, skaffa resurser, låneränta

Vecka 5 - 6

2. Resultat och lönsamhet: Resultatberäkning, nollpunkt, värdeminskning, pålägg, marginal

Vecka 7 

3. Ekonomisk planering: Resultatbudget, likviditetsbudget, nyckeltal, 

Vecka 8

Prov Torsdag 25/2!

 

Uppgifter

  • Resultat och lönsamhet (v. 6) Prisberäkning

  • 1. Resurser och finansiering

  • 2. Resultat och lönsamhet (v. 5) Resultat

  • 3. Ekonomisk planering

Matriser

Han
Affärsutveckling och ledarskap

Affärsutveckling och ledarskap

E
C
A
1
•Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar •Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering
Eleven beskriver översiktligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Eleven beskriver utförligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
1
•Entreprenörskap och eget företagande
Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande
Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande
Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande
2
•Praktisk butiksdrift •Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor •Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering.Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering Eleven utför dem med tillfredsställande resultat..
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering Eleven utför dem med gott resultat..
2
•Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
3
•Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
4
•Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar nyckeltal.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal.
5
•Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
6
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
7
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt