👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1- Översiktsplanering

Skapad 2021-01-27 13:20 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Gymnasieskola Psykologi
I kursen kommer ni lära er om teorier som förklarar varför vi tänker, känner och gör som vi gör.

Innehåll

V. 7 - 8
1. Psykologins historiska framväxt med fokus på psykoanalysen och behaviorismen. 
Examineras genom ett skriftligt prov v. 10
 
2. Psykologiska förklaringsmodeller: 
v. 10-12
Kognitionspsykologi
Minne, språk, tänkande osv.
Examineras genom muntliga diskussioner och övningar v. 12
v. 12 -15
Biologisk psykologi
Hjärnan, nervsystemet
Examineras genom ett korsord v. 15
V. 15 -18
Socialpsykologi och Verklighetsuppfattning och självbild
Social påverkan, gruppbeteende och kärlek
Vem är jag?
Examineras genom aktivt deltagande i diskussionsseminarium v. 18. 
v.. 18 -22
3. Psykisk hälsa och ohälsa
Krishantering
Stress och stresshantering
Psykiska sjukdomar
Examineras genom ett skriftligt prov v. 21

Matriser

Psk
Psykologi 1

Rubrik 1

E
C
A
Ny nivå
Psykologins historiska framväxt med fokus på behaviorismen och psykoanalysen
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Psykologiska förklaringsmodeller till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress- och krishantering.
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.