👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati i Sverige

Skapad 2021-01-27 13:24 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I arbetsområdet "Demokrati i Sverige" kommer du få lära dig om hur Sverige fungerar. Hur det demokratiska systemet ser ut, hur vi samarbetar inom landet, hur vi delar upp landet, hur vi samarbetar med andra länder... och mycket mer.

Innehåll

Syfte:

Vi ska arbeta med hur Sverige styrs och hur Sverige samarbetar med andra länder för att du ska få de kunskaper du behöver för att vara en del i det demokratiska samhälle vi lever i.

 

Hur ska vi arbeta:

Så här ser grovplaneringen ut just nu men den kan förändras beroende på om vi har distansundervisning eller inte. 

vecka 5:

Demokrati och val, så fungerar Sverige. 

Hur man kan påverka beslut och utvecklingen demokratiskt? 

Politiska ideologier och partier, hur tänker de olika och hur de delar upp sig. 

 

vecka 6:

Riksdag, regering, landsting och kommun. Vilka frågor som hör hemma vart och hur beslut tas. 

 

vecka 7:

Rollspel om hur går det till att ta beslut. 

Eu 

Nordiskt samarbete 

 

vecka 8:

Repetera och prov.

 

vecka 10:

Internationellt samarbete

Olika stats och styrelseskick i världen

Aktuella frågor i samhället

 

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, läsa i boken och testa på att ta beslut i form av ett rollspel.

 

 

Så här får du visa mig dina kunskaper:

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett prov. I provet ska du visa kunskaper om: begrepp, hur Sverige fungerar demokratiskt, hur beslut tas från förslag till genomförande, vad riksdagspartierna står ideologiskt.  

Du kommer också få minst en inlämningsuppgift att arbeta med hemma under den partiella distansundervisningen.

 

Och... självklart kan du visa mig din kunskap när vi har genomgångar och diskussioner i klassrummet. Förhoppningsvis ska vi också hinna med ett rollspel men det beror på om vi får vara i skolan på heltid eller inte, i det rollspelet kan du också visa kunskap. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati i Sverige

Förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att resonera om demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

E
C
A
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.