👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samernas nationaldag

Skapad 2021-01-27 13:29 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer att uppmärksamma samernas nationaldag.

Innehåll

Torsdagen den 4 februari kommer vi att uppmärksamma samernas nationaldag.

Det kommer vi att göra utomhus i Jordbodalen under förmiddagen hela Plantan tillsammans.
Vi kommer att starta med att samla hela barngruppen och berätta lite kort om vem samerna är, var dom lever och var som är specifikt för just dom. Sen kommer gruppen att delas in i tre mindre grupper som ska få besöka tre olika stationer.
På en av stationerna kommer barnen att få leta renar i skogen, på en annan kommer en av pedagogerna att läsa samiska sagor och spela samisk musik. På den tredje stationer kommer barnen att få testa på samiska lekar.
Avslutningsvis kommer vi att samlas hela gruppen för att se hur man bakar Gahkku (samiskt tunnbröd) över öppen eld. Barnen får även testa på att smaka brödet. 

Syftet med denna förmiddag är att barnen ska få större kunskap om en minoritets befolkning som lever i Sverige.
Även göra barnen uppmärksamma på vilka skillnader och likheter det finns mellan hur dom lever och vi lever. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18