Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Åk 4

Skapad 2021-01-27 13:32 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer i samhällskunskapen i årskurs fyra att arbeta med källkritik och olika samhällsfrågor, hur det är att leva i samhället och dess historia samt med jobben och arbetskraften.

Innehåll

 Målet är att du efter avslutat tema kunna: 

- tillämpa källkritik när du tar del av historiska texter.
- lära dig vad källkritik är genom att ställa några enkla frågor.
- tillämpa källkritik när du är på nätet, till exempel när du läser vad en bloggare skriver.
- lära dig vad samhällsfrågor kan vara.

Du ska också kunna: 

- beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag. 
- beskriva hur det var i skolan förr och hur det är idag.
- förklara hur äktenskapsskillnad (skilsmässa) går till och hur domstolen ska ta till vara på "barnets bästa". 
- resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
- beskriva och analysera vem som bestämmer i skolan idag. 
- uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbing. 

Och slutligen: 

- beskriva hur arbetsmarknaden har förändrats och varför den har förändrats.
- förklara hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden och jobben. 
- beskriva hur arbetsmarknaden kan vara olika för kvinnor och män. 
- förklara vad facket gör och arbetsgivarna gör. 
- beskriva några lagar som gäller för arbetsmarknaden. 
- beskriva vad ett kollektivavtal är. 
- förklara varför arbetslöshet uppstår.
- beskriva vilken hjälp de arbetslösa kan få.
- beskriva vad lagen säger om barn som arbetar, alltså de som är yngre än 18 år. 

 

Undervisning och arbetsformer: 

Vi kommer att arbeta utifrån Gleerups digitala läromedel i samhällskunskap. Vi kommer att läsa olika texter, se korta filmer och diskutera i klassrummet. Vi kommer skriva både enskilda och gemensamma texter. Vi kommer att jobba med olika quiz och andra arbetsblad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: