👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYra element

Skapad 2021-01-27 13:40 i Testskola - fortbildning Östhammar
Förskola
Hela förskolan kommer tillsammans att ha tema de fyra elementen; vatten, eld, luft och jord.

Innehåll

Vatten

Syfte och mål

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Metod

Låta barnen utforska vatten både ute och innncjknvkjkvj

 

mzkjvkzjvkl

 

Utvärdering

Barnen har fått uppleva och utforska vatten både ute och inne. Ute genom regn och vattenpölar. Inne har vi gjort experiment t.ex. vatten i olika former (flytande, fast). Barnen har fått fundera kring experimenten, vad som ska hända och varför. Vi har varit i vattenleken där barnen genom lek utforskat vatten. Vi har sett att barnen har uppskattat temat, tyckt att det varit spännande. I dagliga händelser har vi pratat med barnen om vattenbristen som varit.

 

 

Eld

Syfte och mål

Syftet är att barnen ska få kunskap om eldens betydelse och risker. Hur vi gör om det börjar brinna.

Metod

Samtala med barnen om brandsäkerhet.

Jobba med Flammy (tidning)

Experiment

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18