👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2021-01-27 13:50 i Testskola - fortbildning Östhammar
Förskola
Vårt övergripande tema under året kommer vara djur och natur. Arbetet kommer delas upp efter årstiderna.

Innehåll

Avdelningens mål

Att genom utforskande och upptäckande ge barnen en förståelse för djur och natur. 

 

Aktiviteter:

- utforska miljön på gården (leka i snön)

- skapa kopplat till vintern

- göra egen snö som vi kan ha inne

- experimentera

- lära oss tecknet för vinter

- läsa böcker som handlar om vintern 

 

När, var, hur och varför:

Arbetet kommer ske kontinuerligt under dagen i verksamheten. Vi kommer tillsammans med barnen upptäcka miljön ute och följa barnen i deras intressen kring djur och natur. Vi vill skapa en nyfikenhet och ett intresse hos barnen för djur och natur och ge dem förståelse för att miljön ändras under de olika årstiderna. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18