Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Omsorg,utveckling ,lärande Vt-21

Skapad 2021-01-27 14:07 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Hagen

Prioriterat mål

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Lpfö 18, 2018, s.8)

Nuläge

Feb -21

Vi har ett samarbete med Nykvarns bibliotek, som gör att vi erbjuder ett varierat utbud av nya bilderböcker. De står alltid lättåtkomligt på avdelningen. Alla barn kan använda böckerna, när de själva vill. I våra olika smårum, finns "riktad" litteratur, tex böcker om mat, djur och fordon, nära de platser där dessa lekar är aktuella.

Vårt minibibliotek, som riktar sig till familjer, är nyligen uppdaterat. Finns i den gemensamma hallen mellan Hagen/Backen. Det används flitigt!

Ofta leker barnen bibliotek, kring vår flyttbara bokhylla!

I våra olika smågrupper plockar vi in litteratur, som anpassas efter ålder, intresse, pågående tema osv. Där passar vi även på att använda oss av flanosagor, fritt berättande och såklart möjligheten att föra det muntliga sagoberättandet vidare.

Kapitelböcker och boksamtal används mest i mindre grupper, så att varje barn får en chans att aktivt delta. Eller aktivt lyssna och reflektera! 

Ibland är barnen med och författar inlägg på Unikum, letar information på tex Google eller skriver ett sms till en förälder.

Vi har nytt avtal med boktjänsten "Polyglutt", den finns på våra Ipads. Genom den kan barn med annat hemspråk, få en bok uppläst, på "sitt" språk.

Vi erbjuder ihop många olika sorters språkstimulerande och språkutvecklande tillfällen genom att knyta ihop skapande i teman. Tex snögubbetemat ger möjligheter att bjuda på ord inom geometri, fritt berättande, matteord, lägesord och såklart sånger!

Teknikverben har fått en nystart genom att vi just nu arbetar med olika snö/is-experiment.

 

 

 

Utveckling pågår när barnen

Feb-21: 

När böcker används av barnen både ihop med oss, men även själva. Detta gäller även Polyglutt. 

När vi ser att det finns ett aktivt lyssnande, med följdfrågor och små diskussioner bland barnen.

När barnen själva får möjlighet att kommunicera med hjälp av skapande ihop med språk/litteratur. Det kan var att skriva själv eller få hjälp av en kompis/vuxen, att skriva kring en målning, ett ritat projekt, en bild mm. Vi ser en positiv spridning, just bland dessa barninitierade aktiviteter! 

Vi ser att de aktiviter och intressen, som finns hos våra äldre barn, speglar av sig hos de något yngre barnen.

"Barn lär barn"...

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Feb -21: 

Förändra läsmiljöerna lite oftare, tex genom att oftare byta lekmaterialet och även litteraturen omkring just den platsen.

Hitta på sätt att gå vidare/utveckla  "biblioteksleken".

 

Så här ska vi följa upp

Feb -21:

Observera hur Polyglutt används kontra andra appar. Har alla barn, som vill, fått möjlighet att använda? 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: