Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt-21, åk 2-3.

Skapad 2021-01-27 14:11 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Teknik
Du ska få lära dig mera om jordens skapelse, hur liv kom till, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder och hur människorna levde då.

Innehåll

Kursplanens syfte

Syfte

Att jämföra olika tidsperioder med varandra och följa forntidens människor från jägare och samlare till bofasta jordbrukare och göra jämförelser med vår tid

Konkretisering av syfte

 

Du ska få lära dig
 • att namnge och tidsordna  jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnålder
 • om hur människorna levde  - människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen - och göra jämförelser med din egen tid
 • ord och begrepp så att du kan berätta om jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder
 • kunskap om och utmärkande drag för de olika tidsperioderna
 • att utveckla din förmåga att läsa och skriva enkla faktatexter
 • enkla maskiner som gjorde livet lättare redan på stenåldern, tex hjulet, hävstången

 

 

Arbetssätt / Undervisning

 • arbeta med faktatexter, på egen hand och gemensamt, samt frågor till text 
 • "tänka högt" tillsammans i klassen när vi arbetar med texter och lässtrategier
 • filmer
 • studera och prata om tidslinjen
 • praktiska övningar
 • skönlitteratur, gemensamt och enskilt läsande
 • bilduppgifter
 • eventuellt studiebesök i Ire Natur och kulturskola
 • kolla på fakta filmer och Arkeologens dotter 

 

 

Bedömning / Dokumentation

Du ska kunna

 • reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.
 • placera jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning på en tidslinje
 • göra några jämförelser och beskriva likheter och skillnader om hur man levde i de olika tidsperioderna.
 • läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av ord och begrepp som du har lärt dig
 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår
 • vara delaktig i våra samtal

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetet. Dokumentation kommer att ske i forma av bildspel, faktablad och på Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: