Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 4

Skapad 2021-01-27 14:25 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hur blev världen till? Finns det en själ? Vad händer efter döden? I alla tider har människan sökt svar på svåra frågor i livet. Dessa frågor har gett upphov till skapelseberättelser, myter, traditioner och mycket mer. Religionskunskap tar upp dessa frågeställningen och ger oss tankeställare. I åk 4 gör vi en introduktion genom att titta närmare på religionerna som har dominerat i Sverige genom tiderna.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- Äldre samisk religion

- Asatro

- Kristendomen

- Etik och moral

 

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå från digitala läromedlet Clio. Utöver eget arbete i läromedlet det kommer vi hålla genomgångar, pararbete, värderingsövningar, titta på filmer och bilder, rita ikonbilder med mera.

 

Bedömning

Efter varje arbetsområde kommer du få svara på frågor i en uppföljning på Clio för att visa dina kunskaper.

Du kommer också bli bedömd efter delaktighet på lektioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religionskunskap åk 4

Äldre samisk religion

Osäker
Säker
Jag kan berätta vad en samisk trumma är och vad den användes till.
Jag kan förklara varför renen var ett viktigt djur för samerna.
Jag kan berätta varför naturen var viktig för samerna.
Jag kan förklara vem nåjden var och vad hen hade för arbetsuppgifter.

Asatro

Osäker
Säker
Jag kan berätta om asatrons skapelsemyt.
Jag kan ge exempel på spår i vår tid från asatron.
Jag kan berätta om några av asagudarna.

Kristendomen

Osäker
Säker
Jag kan berätta om några kristna ritualer.
Jag kan berätta hur synen på kärlek och bröllop har förändrats.
Jag kan berätta varför kristna firar påsk.
Jag kan beskriva kristendomens betydelse i det svenska samhället förr och nu.
Jag kan utifrån en psalms innehåll koppla den till en kristen högtid.
Jag kan söka information i olika källor.
Jag kan diskutera kring källors trovärdighet.

Etik och moral i åk 4

Osäker
Säker
Jag kan samtala om hur en bra kamrat är.
Jag kan ta ställning i olika frågor som handlar om kränkningar och mobbning.
Jag kan samtala om vad det innebär att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: