Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor och Fjärilen vt 2021 År 3

Skapad 2021-01-27 14:38 i Rappestad skola Linköping
Ett par veckors arbete med näringskedjor och fjärilens livscykel. Filmer: ”Djurens föda – om näringskedjan och ekosystem” på SLI 6min ”Fullständig förvandling – fjärilen” på SLI 5min ”Fjärilar – Den fullständiga förvandlingen” SLI 11min Häfte ”Min bok om näringskedjor” (Frokenforsa)
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3)
Vad är ett ekosystem? Vem äter vem? Vi lär oss mer om näringskedjor runt omkring oss och fjärilens livscykel.

Innehåll

Mål

Du ska kunna beskriva  några livscyklar ex. fjärilen, grodan.

Du ska veta vad en näringskedja är.

 

 

Undervisning

-Fjärilens livscykel.

-Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

-Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

-Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

-Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Lära oss om grodans livscykel.
 • Lära oss lite kring olika djurgrupper, fåglar, däggdjur, insekter.
 • Lära oss mer om vad en näringskedja är
 • Skapa en näringspyramid
 • Följa fjärilens livscykel.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter om fjärilar
 • Lära oss om fjärilens olika utvecklingsstadier
 • Titta på film
 • Rita fjärilsbild
 • ·      

Bedömning

Du ska kunna:

- förklara begreppen: näringskedja, ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, rovdjur, växtätare, livscykel

- förklara vad en näringskedja är och ge exempel på hur den skulle kunna se ut.

- använda begreppen livscykel, ägg, larv och puppa när du beskriver fjärilens livscykel.

- beskriva hur en fjäril ser ut.

- beskriva fjärilens livscykel..

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

-Genom att vara aktiv på lektionerna i både samtal, praktiskt arbete och dokumentation för att visa att du tar till dig det vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: