Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Trä och metall. Värdera och jämföra: Material, tekniker och verktyg

Skapad 2021-01-27 14:57 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Värdera och jämföra olika material, verktyg och tekniker.
Grundskola 4 Slöjd
Prova på att arbeta i olika material med tillhörande tekniker och verktyg. Gör sen ett slöjdföremål där du kan använda dina kunskaper till att själv välja och skapa hur det ska bli.

Innehåll

Syftet med arbetet är att eleverna ska få möjlighet att bygga baskunskaper i slöjd genom att prova på och jämföra arbete i olika material, med olika tekniker och därtill tillhörande verktyg. Denna del av arbetet har 3 uppgifter där dokumentation och jämförelse är en viktigt del. Kunskaperna ska sen användas i ett eget arbete där eleven till stor del själv styr hela arbetsprocessen från idéutveckling till klart alster och genomförd reflektion av arbetsprocessen.

- såga konturer i olika material med kontursåg och figursåg.

- mäta och såga rakt + introduktion till ytbehandling. 

- fogningstekniker.

- Eget arbete: Skapa ett av 3 slöjdalster med utgångspunkt i dina kunskaper om material, tekniker och verktyg vi har tränat på. Eleven har förkunskaper för att styra stora delar av arbetet själv. Dokumentation av arbetsprocess och hur den påverkat resultatet. 

Vi kommer att arbeta med dessa 4 arbeten hela terminen.

Uppgifter

 • Runsten i sågad Al och Furur kryssfanér.

 • Mäta, såga rakt och prova på ytbehandling.

 • Fogningstekniker

 • Formgivning och framställning av slöjdföremål: Bokstöd, Servetthållare eller ljuslampett.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: