👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter och faktatexter

Skapad 2021-01-27 15:26 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få söka fakta och skriva faktatexter om olika djur. Du kommer att söka information ur böcker. Du kommer att få skriva din egna berättelse. Du kommer att få träna på att skriva meningar med egna ord och formuleringar.

Innehåll

UNDERVISNING

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • hur man läser och hittar i berättande texter och faktatexter,
 • vilka delar berättande text och faktatext består av, 
 • hur berättande texter och faktatexter är uppbyggda, 
 • hur man skriver berättande text och faktatext.

Du kommer få möjlighet att arbeta med detta genom att:

 • läsa bild och text,
 • fylla i nyckelord i en sexfältare och en fyrfältare,
 • skriva i google docs,
 • rita och/eller hitta en bild som förstärker texten och
 • diskutera i par och grupp.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva med en tydlig struktur,
 • söka fakta i en text/bild,
 • stava vanligt förekommande ord och
 • använda stor bokstav och punkt.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • gemensamt i klassen skapa en faktatext och 
 • skriva en faktatext i google docs i par.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Faktatext

-->
-->
-->
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Jag kan tillsammans med en pedagog söka information i text/bild och göra en enkel sammanställning.
Jag kan till viss del på egen hand söka information i text/bild och göra en enkel sammanställning.
Jag kan på egen hand söka information i text/bild. Jag kan göra en tydlig sammanställning.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan tillsammans med en lärkompis skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar.
Jag kan tillsammans med en lärkompis skriva en enkel faktatext med beskrivningar och använder mig av varierande meningar.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar och använder mig av varierande meningar.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.
Jag kan tillsammans med en lärkompis skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.
Jag kan på egen hand skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.

Sv SvA
Berättande text

--->
--->
--->
Skriva
Skriver en berättande text med en röd tråd dvs tydlig inledning, handling och avslutning.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en berättelse med inledning, handling och avslut.
Jag kan tillsammans med en lärkompis skriva en berättelse med inledning, handling och avslut.
Jag kan på egen hand skriva en berättelse med inledning, handling och avslut.
Skrivregler
Inleder meningar med stor bokstav och avslutar med punkt.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.
Jag kan tillsammans med en lärkompis skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.
Jag kan på egen hand skriva hela meningar och använder mig av stor bokstav och punkt.
Läslig handstil
Jag blandar stora och små bokstäver.
Jag använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på de flesta bokstäver.
Jag använder alltid rätt bokstavshöjd/bokstavsform på bokstäverna.