Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla, rita, pyssla, konst, teknik

Skapad 2021-01-27 16:17 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Skapa, rita, måla, konst, teknik etc. är något som gruppen Bävrarna har kommit fram till att de skulle vilja veta mer om vi kommer tillsammans att utforska olika tekniker och material utifrån barnens intressen.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Varför gör vi detta?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska kring att måla med olika tekniker och möjlighet utvecklar barns finmotorik och skapandeförmåga. Genom att erbjuda barnen tillfällen att utforska olika tekniker och material i sitt skapande intresse vill vi få syn på om deras kreativitet kan stimuleras och att vi kommer att få möta spännande lärprocesser i vårt skapande arbete.  

Metod

Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

 Vi kommer arbeta med detta på onsdagar i gruppen Bävrarna under vårterminen. Under den här tiden kommer barnen få möjlighet att själva komma på vad man kan använda för material i vårt skapande men också få prova olika måltekniker som på tex. stänkmålning, trådmålning, att måla med ballonger, göra sockermålningar samt blåsmåla med sugrör. Tillsammans med gruppen kommer vi att ha "barnråd" där barnen får fritt uttrycka sina tankar och idéer att kunna följa barnens intressen för att se vart projektet leder.

 

Dokumentation

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera?

Vi skapar lärloggar efter hand som arbetet fortlöper och kopplar dessa sedan till planeringen. De kommer följas upp kontinuerligt i "barnrådet" och tillsammans med barnen titta på de skapelser och reflektera och samtala kring arbetet för att komma vidare i projektet. På så sätt vill vi ge barnen inflytande hela vägen från planering till reflektion och analys.

Upplägg

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta?

Tanken är att gruppen Bävrarna kommer att arbeta med projektet hela våren.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: