Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshandel

Skapad 2021-01-27 16:18 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 9 Geografi
Om handel, globalisering och produktionsmönster.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna redogöra för nya produktionsmönster, konsekvenser och orsaker till dessa. Att du ska redogöra för viktiga begrepp som är kopplat till världshandeln och att du kan redogöra för och nackdelar av en ökad globalisering.

 

Ämnesområdet innehåller många nya ord och begrepp som du ska kunna använda i sitt sammanhang.

Varor

Globalt

Lokalt

Arbetsmiljö

Region

Ekonomi

I land 

Uland

Fattigdom

Entreprenörskap

Migration

Urbanisering

Naturresurser

Resurser

Ohälsa

Tjänster

Handel

Resurs

Producera - Produktion - Producent

Konsumera - Konsumtion - Konsument

Transport

Marknad

Produktionsfaktorer

Råvaror

Arbetskraft

Lokaler

Kapital

 

Du ska kunna använda datorn för att redogöra för viktig statistik som berör ämnet

Du ska kunna ta fram statistik och redogöra för den, dvs analysera och jämföra.

Du ska kunna göra eget statistikmaterial

Du ska kunna redogöra för olika av texter som berör ämnet

Du ska kunna argumentera och ta ställning i olika frågor som berör ämnet.

Förmåga - Vad bedöms

Till min planering finns det en kopplad matris där det framgår vilka förmågor som ska bedömas under kursen.

Under denna avsnitt kommer jag fokusera på 

Förmåga att kommunicera och samtal

Förmåga att bearbeta information.

Förmåga att använda begrepp och ord

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: