Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan svenska - argumenterande text åk 5

Skapad 2021-01-27 16:33 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Visste du att det i en reklamannons finns knep som gör att vi lockas att köpa? Nu ska du få lära dig hur man kan argumentera i en text och hur du kan vara kritisk.

Innehåll

Förmågor du får förutsättning att kunna utveckla

 • kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
 • läsa och analysera argumenterande texter i form av annonser.
 • anpassa språket för att göra texten lätt att förstå.
 • urskilja språkliga strukturer, hur annonser är uppbyggda och vad de bör innehålla för att vara lockande att läsa.

 

Mål

Steg 1: Förstå syftet med en annons och utveckla förståelse för hur layout och innehåll påverkar läsaren samt bedöma annonsens effektivitet.

Steg 2: Att identifiera och fokusera på språkliga drag i annonser. Att t.ex. veta hur man använder överdrifter, adjektiv i superlativ, verb i imperativ och alliteration för att skapa ett lockande språk.

Steg 3: Att tillsammans i klassen skriva en annons, där alla får vara med och bidra, för att skapa en tydlig bild av hur skrivprocessen går till inför att man sedan ska skapa sin egen annons.

Steg 4: Att kunna skriva en annons på egen hand, utifrån det vi pratat, tränat och lärt oss om.

Begrepp som kommer behandlas: annons, reklam, layout, produkt, överdrifter, ordvits, slogan, alliteration.

 

Så här arbetar vi för att nå målen

Steg 1: För att skapa förförståelse läser vi tillsammans flera olika annonser. Vi diskuterar och analyserar innehållet utifrån hur de påverkar läsaren med bilder, språk och layout. Vi formulerar tillsammans de viktigaste reglerna för att annonsen ska vara så lockande som möjligt.

Steg 2: Vi fokuserar på språket, tränar på att skapa allitterationer, studerar överdrifter för olika produkter, använder verb i imperativ, övar på adjektiv i superlativ och diskuterar varför just de ordformerna är effektiva i annonser.

Steg 3: Med stöd från andra övar vi på att skapa en argumenterande text från grunden, där du får chans reflektera över vad du minns om layout och språkliga drag.

Steg 4: Varje elev skriver och utformar sin egen annons.

 

Bedömning

Du bedöms kontinuerligt under ditt arbete på lektionerna, men också hur du i slutet av arbetet klarar av att göra en egen annons enligt det vi pratat om.

I din annons ska följande kriterier vara med vid en bedömning:

 • - komparerade adjekiv i superlativ 
 • - verb i imperativ
 • - bilder som kompletterar texten
 • - lockande språk (allitteration)  
 • - en disposition som kännetecknar en argumenterande text
 • - produkt, företag, erbjudanden, statistik ska finnas med

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: