Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årtsidstema vinter

Skapad 2021-01-28 05:44 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Vi samtalar om årstiden vinter, vad händer i naturen, vilka djur/ fåglar som övervintrar i Sverige. Vi gör olika skapande verksamhet som är kopplat till temat.

Innehåll

210128

Ansvariga: Alla pedagoger

Grupp: Hela barngruppen.

Material: Skapande material, snö och is, fågelbok, djurbok, filmer och bilder genom digitala verktyg.

Aktiviteter: Skapa istavlor, skapa snögubbar av olika material, snö och is experiment och skapa fåglar och djur av olika material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: