👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papper

Skapad 2021-01-28 08:18 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Teknik
Hur tillverkas papper? Vad gör man papper av? Vilka egenskaper har olika sorters papper och varför?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Under våren ska vi i teknik arbeta med tema papper. Vi kommer att studera papper och deras funktion och egenskaper. Vi kommer titta på olika tekniska system kopplade till papper. 

Hur ska vi arbeta? 

Du kommer att få undersöka olika papperssorter och föra diskussioner kring papprets egenskaper och funktioner.

Du kommer att få göra eget papper, planera och konstruera en egen funktionell förpackning efter givna krav.

Du kommer att få höra faktatexter och se på kortare filmer om papper.

 

Vad ska du lära dig?

  • Du ska kunna förklara hur papper tillverkas.
  • Du ska kunna beskriva pappers funktion och egenskaper, förr och nu.
  • Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera dina undersökningar.
  • Du ska kunna jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter. 
  • Du ska lära dig att konstruera en egen ändamålsenlig förpackning.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du deltar aktivt på lektionerna vid både diskussioner, undersökningar och konstruktionsarbete.

Du visar under dina undersökningar att du kan föra olika resonemang kring olika  papperssorter.

Du kommer att få tillverka en egen förpackning. Från tanke, skiss och till slutlig produkt. 

 

 

 

Matriser

Tk
Teknik År 5 VT-21 Papper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktion
Du genomför enkla konstruktioner genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan med stöd utforma en enkel modell.
Du kan utforma en enkel modell.
Du kan utforma en utvecklad modell
Resonera
Du kan föra resonemang kring hur tekniska system i samhället har förändrats över tid. Du kan resonera kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan ge exempel på ett tekniskt system som har utvecklats. Du kan resonera kring tekniska lösningar med hjälp av stöd, hur de har utvecklats.
Du kan ge exempel på ett tekniskt system som har utvecklats. Du kan resonera kring tekniska lösningar, hur de har utvecklats och varför?
Du kan ge exempel på ett tekniskt system som har utvecklats. Du kan resonera kring tekniska lösningar, hur de har utvecklats och varför? Du kan dessutom resonera kring vilka konsekvenser detta fått för individ, samhälle och miljö.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter.
Du kan göra enkla skisser med stöd. Skissen och modellen stämmer till viss del överens.
Du kan göra enkla skisser. Skissen och modellen stämmer relativt väl överens.
Du gör utvecklade skisser. Skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
Använda ord och begrepp
Du använder ord och begrepp för att förklara enkla tekniska lösningar i vardagen (t.ex. tekniskt system, egenskaper, funktion och ändamålsenlig)
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar.