👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen vt 2021

Skapad 2021-01-28 08:23 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Under våren kommer Lejongruppen dvs barn födda -15 och -16 att tillsammans och i delad grupp ha specifika undervisningstillfällen planerade utifrån barnkonventionen, de yngre barnen kommer få ta del av lite enklare undervisning från barnkonventionen på samlingen före lunch.

Innehåll

Syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Syftet med dessa planerade undervisningstillfällen utifrån barnkonventionen är att ge barnen en enkel förståelse och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som de svenska samhället vilar på. 

 

Mål

Målet är att alla barn ska få lära sig om

 • de mänskliga rättigheterna. 
 • att alla barn är lika mycket värda. 

 

Metod/Undervisning

Utifrån konventionens fyra huvudprinciper kommer vi planera utifrån dessa:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. (artikel nr 2)
 • Barnets bästa (artikel nr 3)
 • Barnets rätt till liv och utvecklingen (artikel n 6)
 • Barnets rätt att uttrycka sin mening (artikel n 12)
 •  

Detta sker under två planerade tillfällen per vecka tillsammans med en pedagog, torsdagar och fredagar i halvgrupp. 

Barnen födda -15 och -16 samlas inne på Krusbär tillsammans med en pedagog där vi har ett planerat undervisnings tillfälle för att öka barnens kunskap och förståelse för barnkonventionen. 

Undervisningen sker genom att vi använder oss av ett material som heter "Barnkonventionen", där det finns tydliga konkreta förslag på böcker, pyssel och olika övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18