👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret jan 2020

Skapad 2021-01-28 08:26 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Projekt: Hur lever våra djur och hur tar vi hand om dem.

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Yvonne, Ullis och Sara  

Vecka:  4    

Mål- och kunskapsområde:  Naturvetenskap/Normer och värden    

Nyfikenhetsfråga: Hur gör våra tamdjur?     

 

Barnets gör: Tittar på film från Ur "djurverket" . Barnen samtalar om vilka djur som är tama och vilka djur de mött och berättar om de har djur hemma. De reflekterar om vilka djur som bor på bondgård. Samlat fakta om ko och kanin. Gör faktakort om djur.

     

Pedagogerna tänker: Vi får vetskap om vad barnen har för tidigare erfarenheter och kan på så sätt planerar för vidare undervisning.

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen delar med sig av olika erfarenheter och kunskaper de har om olika djur. 

Vi ser att barnen vill berätta och även lyssna på kompisarna. Kunskap om olika djurs kategorier.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi fortsätter att erbjuda film från Ur och påbörjar vår miljö kring "djurhörnan". Skapar, dansar, läser litteratur. m.m. Göra egna faktaböcker om det vi lärt oss.

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?