👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skuggan och det mystiska dokumentet - Läsning åk 5

Skapad 2021-01-28 08:27 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Gemensam läsupplevelse. Eleverna delas in i läspar och läser samma bok för läsflyt, läsförståelse och boksamtal.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord, koppla till egna händelser och träna på att läsa med inlevelse och intonation.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar".
 • Du kommer tillsammans med din läskompis att träna på att läsa högt för varandra.
 • Du kommer att få läsa tyst eller högt för någon hemma i läxa. 
 • Du kommer att svara på frågor och ord efter läst text, enskilt och tillsammans i par. 
 • Du kommer att få diskutera om innehållet i texten du har läst.
 • Du kommer att få återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text
 • läsa mellan raderna
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skuggan och det mystiska dokumentet - Läsning åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Arbetar mot nivå 1
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Arbetar mot nivå 1
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.