👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på Knyttebo

Skapad 2021-01-28 08:41 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

 

Bakgrund 

Högläsning gynnar barns språkutveckling och har en positiv påverkan för barn i alla åldrar. Det handlar inte bara om orden, det är lika viktigt att få sitta nära, njuta av den totala uppmärksamheten, tid för samtal och den trygghet rutinen bär med sig.

Syfte

Syftet med högläsning är att utmana och stimulera barns språk och läsutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk utifrån deras egen erfarenhetsvärld.

Mål

Utveckla barns språkutveckling och att böcker kommer bli en naturlig del i vardagen på förskolan, öka intresset för böcker. 

Metod

Vi erbjuder barnen högläsning varje dag. Vi pedagoger tänker på att utrycka oss på rätt sätt när vi erbjuder hög läsning för  barnen så fler barn ska visa intresse för högläsning. 

Utvärdering 

Vi utvärderar under terminerna genom att analysera och reflektera planeringen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18