👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och gemenskap - Sveriges befolkning

Skapad 2021-01-28 08:56 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Idrott och hälsa Samhällskunskap
Vi kommer att studera Sveriges befolkning, dess sammansättning och vad som påverkar de olika val vi gör. Varför bor vi där vi gör. Sveriges befolknings samansättning. Vi kommer även att prata om kvinnligt ,manligt, vad som skapar våra identiteter och varför gemenskap är viktigt.

Innehåll


Bedömning:
- lärarledda lektioner

Gruppdiskussioner

- eget arbete med inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
vt 2021 vecka 2-7

Språkmål:
Kunna skriva resonerande texter och använda begreppen i rätt sammanhang.

Digitala aktiviteter
Använda olika hemsidor och skolplattformar.

SSA mål:
Fundera över olika jobb och diskutera kring manliga och kvinnliga val inom olika sektorer.

Begreppslista:

urbanisering

tätort

landsbygd

segregation

identitet

etnicitet

minoritet

migration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Idh
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Ny aspekt
begrepp
Eleven har ej uppnått målen för grundläggande kunskaper.
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett grundläggande sätt.
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett väl utveckla sätt.
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett mycket utvecklat sätt
Bedömning
Samhällsstrukturer
Eleven har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om sociala strukturer i samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om sociala strukturer i samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om sociala strukturer i samhället.
Ny aspekt
Resonera
Eleven har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhälle påverkas av varandra.
Eleven kan föra relativt goda resonemang om hur individer och samhälle påverkas av varandra.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om hur individer och samhälle påverkas av varandra.