👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM Slöjd, Transportmedel, v.2-23

Skapad 2021-01-28 09:39 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Mall planering
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Pedagogisk planering: Slöjd Transportmedel

Innehåll

Ämnesområde: Flygande maskin/ transportmedel

Tillverka en modell av en flygande maskin eller transportmedel som kan rulla på hjul/ har rörliga delar.

Arbete med ditt projekt från idé till färdig produkt.

Använd din dator för att dokumentera, redovisa och utvärdera arbetsprocessen i ord och bild varje lektion och använd slöjdspecifika begrepp. 

Examination: Bedömningen gäller hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. ”Se bedömningskrav”.

 

- Allt material kopplat till undervisningen finns i klassens TEAM under fliken filer.

- Arbetsuppgifter som vi arbetar med på lektionen finns tillgängliga i TEAMs.

- Examination och läxor publiceras i PoB under fliken "Uppgifter"

Undervisning

Du kommer att få undervisning där din lärare visar och berättar i storgrupp och individuellt.

Du får arbeta enskilt efter dina skissar, egna kreativiteten "problemlösningsförmåga" men även genom att diskutera med varandra. Du får titta på inspirations material, Du får söka information på egenhand.

 

Eleverna uppmuntras att planera och dokumentera arbetet.

Litteratur:

Veckoplanering: (med hänvisning till arbetsmaterial, sidor i litteratur,pptx m.m.)

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

Lektion 3 

Arbetar varje vecka med momentet löpande.      
       
       
       
       
       
       

Lärandemål:

När du arbetar med det här momentet får du lära dig:

 • Syftet med undervisningen är att du kommer utveckla din förmåga att:

  formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

  få kunskapar om form, funktion och konstruktion,

  utveckla ditt handlag i en process, från tanke till färdig produkt,

  utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och hur man väljer och hanterar material, redskap, verktyg och maskiner på ett säkert sätt och för att främja en hållbar formgivning och utveckling,

  Undervisningen ska väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

  Att känna tillfredställelse och stolthet för det som eleven själv gör.

   

  Genom undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

  Lära dig planera och skissa/rita med mått, (använda rittekniken),

  lära dig om materialet som du använder,

  lära dig att mäta ut och såga till materialet med precision,

  lära dig sammansätta delarna på olika sätt,

  lära dig att formge och framställ delarna i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

  lära dig hanterar och använda dessa verktyg och material på ett säkert och noggrant sätt,

  lära dig ytbehandla ditt slöjdarbete och

  att du ska få kunskapar om färg, form, funktion och konstruktion.

Begreppslista:

 

Underlag för bedömning:

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov.

(Utökat material för bedömning sker i klassrummet samt publiceras på TEAMs)

Bedömningskrav åk 7-9.

       

 

E

C

A

   

Krav 1 Inspirations material  " Ideér"

Du kan hjälpa till och utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera skapande.

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera skapande.

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera skapande och med material som du själv letar upp.

   

 

 

 

 

 

 

Krav 2 Tolka slöjdsaker

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

   

 

 

 

 

   

Krav 3 Arbetsprocessen

Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt.

Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete går framåt.

Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt.

   
   

 

 

 

 

   

Krav 4 Tillvägagångssätt

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. DU motiverar dina val på ett enkelt sätt.

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. DU motiverar dina val på ett utvecklat sätt.

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. DU motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.

   

 

 

 

 

   

Krav 5 Använda redskap

Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjdarbetet.

Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.

Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.

   

 

 

 

 

   

Krav 6  Slöjdföremål

Du kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner

Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du försöker komma framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.

Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kommer framåt i ditt slöjdarbete på egen hand

   

 

 

 

 

   

Krav 7 Kombinera

Du kan på ett ganska bra sätt testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

Du kan på ett bra sätt testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

Du kan på ett mycket bra sätt testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

   

 

 

 

 

   

Krav 8 Ge omdömme

Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.

Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.

Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.