👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent PRIO 7C v.2-8 (2020år)

Skapad 2021-01-28 09:45 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Välkomna, klass , till Kapitel 4 Nu ska ni få lära er om tal i bråkform och hur vi kan jämföra dem och sedan räkna med dem, och kopplingen mellan bråkform / decimalform / procent!

Innehåll

 

 

Veckoplanering i matematik Kap 4 Bråk och Procent för klass 7  Använd lektionstiden effektivt så blir det inte mycket läxa. Mattelärare finns på läxhjälpen må-torsdag.

Komma förberedd. Om vi t.ex. ska börja 4 .3 på torsdag så ska du ha läst och försökt förstå inledningen till 4 .3 innan lektionen. Anteckna funderingar!Ligga i fas med planeringen. Du ska alltid räkna :

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa.

Veckoplanering i matematik för 7C   

 

 

 

V

Måndag

11.00 – 12.05 (65 min)

B306

Tisdag

14.00 – 15.20 (60 min)

B301

+ 20 min programmering

      Onsdag 

     8.00 – 8.55 (55 min)

      B 305

     

      Torsdag   

    10.25 – 11.20 (55 min)

     C 310

 

2

   

4.1 Tal i bråkform

4.1 Tal i bråkform

4.2 Jämföra bråk

3

4.2 Jämföra bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

 

4.3 Förlänga, förkorta bråk

4

Förhör 4.1-4.3

4.4  Add och sub med bråk

 

 

Elevens Val 6

4.4  Add och sub med bråk

 

4.4  Add och sub med bråk

 

5

4.5 Multiplikation med bråk

4.5 Multiplikation med bråk

 

4.5 Multiplikation med bråk

 

4.6 Andelen i procentform

 

6

Förhör 4.4-4.5

4.6 Andelen i procentform

 

4.6 Andelen i procentform

 

4.7 Andelen vid förändring

 

Inför utvecklingssamtal

7

4.7 Andelen vid förändring

 

Utvecklingssamtal

4.7 Andelen vid förändring

 

  Elevens Val  7

 

8

4.7 Andelen vid förändring

4.8 Delen med huvudräkning

Förhör 4.6-4.7

 

4.9 Beräkna delen

 

9

LOV

LOV

LOV

LOV

10

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

E-test 4.1-4.10

4.10 Beräkna det hela, 100%

11

Repetetion

 PROV Kap 4

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors! Mattelärare finns på plats måndagar och tisdagar!

Länkar till videos mm:

TILL BRÅK- OCH DECIMALFORM

https://www.youtube.com/watch?v=nRjmPGu32Ks

VAD ÄR BRÅK

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

BRÅK KAN HA OLIKA NAMN MEN SAMMA VÄRDE

https://www.youtube.com/watch?v=nY9-oLqpBrg

https://www.youtube.com/watch?v=bBf2NNk4zNU

JÄMFÖRA BRÅK

https://www.youtube.com/watch?v=U_ehg2Odl9Q

Bråkform och blandad form

https://www.youtube.com/watch?v=ciFZw267x9o

RÄKNA MED BRÅK

Addition och subtraktion med bråk med olika nämnare

https://www.youtube.com/watch?v=Ek3-oOkmMNI

 Addition med bråk med samma eller olika nämnare

https://www.youtube.com/watch?v=Huj0yItcxlY

 Multiplicera ett bråk med ett heltal

https://www.youtube.com/watch?v=bzoi1XqX0qE

Multiplicera två bråk med varandra

https://www.youtube.com/watch?v=ib2w-pUKqus

Extra: Procentenheter

https://www.youtube.com/watch?v=47IUSWiiVdU

 Lärandemål 

·        Att förstå och kunna förklara vad ett bråk är och när det är lämpligt att använda

·        Att kunna jämföra bråk 

·        Att kunna förlänga och förkorta bråk

·        Att kunna göra om flera bråk till samma nämnare

·        Att kunna addera, subtrahera, och multiplicera bråk

 •            Att förstå och kunna förklara vad procent är och när det är lämpligt att använda

·        Att kunna förklara kopplingen mellan bråkform, decimalform, och procent, samt att kunna använda kunskaperna i beräkningar

·        Att kunna beräkna andelen i procentform och vid förändring

·        Att kunna beräkna delen med huvudräkning och miniräknare

 •           Att kunna beräkna det hela, 100%

 

 Begrepp att förstå och kunna använda: 

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela, minsta gemensamma nämnare (MGN)

 Undervisning

·        Genomgångar och gruppdiskussioner/problemlösning i grupp

·        Enskilt arbeta

    Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid

 •         E-test vecka 
 •         Skriftligt prov vecka 

 

     Centralt innehåll från Läroplanen: 

 
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 • Procent för att uttrycka förändring (och förändringsfaktor) samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • bråk

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.