👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fåglar

Skapad 2021-01-28 10:00 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 5 Modersmål
Vilken fågel är vanligast? Vad är en flyttfågel? Varför stannar några fåglar kvar när det blir vinter?

Innehåll

 

Vi kommer att studera fåglar på olika sätt genom faktatexter, filmer och ljudupptagning. Genom att använda ämnesrelaterade kunskaper försöker vi förstärka språket och berika ordförråd och ordbildning och koppla naturen till språkkunskap. Jämföra Sveriges fåglar och landet där språket används

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att...

 

 • ha muntliga genomgångar
 • titta på undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö
 • rita och måla fåglar
 • läsa en faktatext
 • skriva faktatexter
 • läsa, skriva och svara på frågor.

 

Bedömning

 

I arbetet med fåglar kommer jag att bedöma din förmåga att...

 

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar 
 • kunna redogöra vad flytt- och stannfåglar är
 • förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern och vissa fåglar stannar
 • namnge fågelns delar
 • skriva en enkel faktatext( år 5)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6