Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund förskoleklass

Skapad 2021-01-28 10:00 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F
Under arbetsområdet med värdegrunden kommer du att få möjlighet till att lära känna dina kompisar bättre genom nya och gamla lekar/övningar i olika grupper. Du kommer att få träna dig på att förstå och uttrycka dina och andras känslor. Du kommer att få lära dig mer om vad värdegrund innebär.

Innehåll

Värdegrund i förskoleklass 2021

 

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • Träna på att leka med olika kompisar i varierade grupper
 • Träna på att uttrycka och beskriva dina känslor
 • Träna på att lyssna på dina kompisar
 • Träna på att prata inför gruppen
 • Vara med och bestämma hur vi vill ha det i vår klass
 • Träna på att följa strukturen i skolan och ta ansvar
 • Bekanta dig med begreppet värdegrund och dess olika delar

 

För att träna på detta kommer du att:

 • Delta i  lek- och spelgrupper ute och inne.
 • Lära dig övningen "känslo-bilderna"
 • Delta i lek- och spelgrupper och få träna på att vänta på din tur och lyssna på dina kompisar
 • Delta i samlingar och olika gruppövningar för att träna på att prata och uttrycka dina tankar och idéer inför gruppen
 • Genom klassråd kommer du att få vara med och framföra dina åsikter om hur du vill att vi ska ha det i vår klass.
 • Delta i aktiviteter där du får träna dig på att ta ansvar över dina saker och följa klassens schema för dagen.
 • Delta i samtal, diskussioner och lyssna till olika böcker om värdegrund 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: