👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Veckoplanering

Skapad 2021-01-28 10:44 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 2
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta i Språkskrinet. Boken innehåller ordkunskap, språklära och skriva gemensamt och enskilt

Innehåll

Innehåll:

Ordkunskap 

språklära 

skriva 

Läsförståelse 

 

Mål för arbetet 

 

Läsförståelse 

Skriva olika texter 

Ordklasser 

Tankekarta

Skriva olika meningar 

 

Undervisning och arbetssätt 

Vi kommer gemensamt arbeta i boken. 

Vi kommer även arbeta enskilt/grupper och par. 

Vi kommer också arbeta med stationer kring det området vi arbetar med i boken

Teamuppgift

Så här bedöms ditt arbete

 • Observationer 

 • Teamsuppgift 
 • Grupparbeten 

 

Tabellen nedan kan endast läsas i WEBBLÄSARE

           
Jullov           
2 värdegrund         
3 Vinter         
4 Snöstormen         
5

Be eleverna, gärna innan de slår upp boken, Vad är skatt för er. 

Skattjakt?

Varför grävde man ner skatten förr i tiden?

Gör egna skattkartor? (inget måste)

 

Måndag: Skatten sidan : 16-17 + Stencil istället för "sen så".

Tisdag 18-19 + stencil vokaler har två ljud.

 

       
6

Forts... 

Måndag sidan 20-21 

Tisdag Läsförståelse 

   

 

 

7 

Djur 

Titta på bilden i boken sidan. 42

Vilka djur finns det på bilden?

Gör en lista på tavlan.

Vilka andra djur skulle kunna finns på bilden?

Har ni sett något av dessa djur på riktigt?

Beskriv ett djur med verb, substantiv och adjektiv. (låt kompisar gissa).

Måndag sidan 40-41 + stencil, djurens läte. 

Tisdag sidan 42-43 + stencil Ng-ljud 

 

 

 

 

       
8

Måndag 32-33 

Tisdag-Läsförståelse

   

 

 

9 

SPORTLOV 

 

 

 

 

 

 

 

vecka 17 måndag 

Berättande text 

sidorna 14-15 skriva tillsammans 

Tisdag 

läsförståelse 

 

vecka 18 måndag 

sidorna, 46-47 + stencil 

innan boken: 

Be eleverna berätta om sina erfarenheter 

från olika simhallsbesök. 

Låt eleverna säga vad man kan se och höra i en simhall. 

vad får man inte göra i en simhall. 

Tisdag, sidorna 48-49 + stencil 

Å-ljudet 

Skriv några meningar, som innehåller ord som ska stavas med o men låter som å. (tavlan).

T.ex. Det finns mycket såcker i läsk.

När det blir jul kåmmer tåmten. 

En liten låppa bet mig. 

Håppas det inte regnar imårgån. 

 

Vecka 19 måndag sidorna, 50-51 

Skriva tillsammans, instruerande text. 

Tisdag 

Läsförståelse 

 

Vecka 20 måndag 

sidorna 52-53 + stencil 

Titta tillsammans på bilden. Låt eleverna berätta vad de ser.

Vilka ljud kan man höra på en cirkus?

Fråga eleverna om de minns vad substantiv är. Man kan sätta en, ett eller flera framför. 

Be eleverna  att skriva varsitt substantiv från bilden på en lapp, T.ex.  boll, trollkarl, häst.....

 

Samma sak  som ovan med  verben och adjektiven. 

Berätta om homonymer vad det innebär, ord som stavas likadant men betyder olika. 

Ex, Far kan vara pappa och att man ska iväg. 

skriva några exempel på tavlan. 

 

Tisdag. 

Sidorna 54-55 + stencil

Be eleverna att lyssna på när du säger dessa ord: Järn, ljus,, hjärta, gitarr, djur. 

Vilket ljud hörs i början av varje ord?

Hur stavas orden? 

 

Vecka 21 

Måndag, sidorna 56-57- Skriva tillsammans 

Berättande text 

Tisdag 

Läsförståelse 

 

Vecka 22 

måndag, sidorna 4-5 + stencil 

Säg något man kan göra på sommaren 

Vilka ljud hör man på sommaren?

Liknelser:

En liknelse används ofta som en förstärkning av språket, man vill ge en bild av det man menar. Liknelser sätter färg på vårt språk. 

Ex, Kattmamman hade fått två kattungar. Den ena var svart som...... och den andra var vit som.......

Be eleverna ge egna förslag. 

 

Tisdag sidorna, 6-7 + stencil 

Alfabetet- Skriv ner alfabetet på olika lappar, dela ut till eleverna och låt dem ställa sig i alfabetiskordning. (Eller bara några bokstäver). 

 

Torsdag 

Skriva tillsammans- berättande text. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.