Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT21:1

Skapad 2021-01-28 10:53 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Engelska är nyckeln till den stora världen och under arbetets gång kommer du att få en större kunskap i ämnet. På lektionerna kommer du få möta olika typer av texter, grammatik, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ

Innehåll

Arbetsområde

Hur vi kommer att arbeta:

 • Med läromedlet Champ 4
 • Titta på utbildningsfilmer, exempelvis The grammar company
 • Uppgifter på Bingel

Vad du behöver göra:

 • Vara uppmärksam och aktiv under gemensamma genomgångar
 • Öva med uppgifterna i Champ 4 och på Bingel
 • Förbereda dig inför engelskaprovet

Detta ska du kunna:

 • Läsa och förstå enkla berättande texter och dialoger
 • Muntligt och skriftligt göra dig förstådd med enkla fraser och meningar

Språkliga företelseer:

 • Olika förkortningar som do not/don't, I will/I'll
 • Skriva nekande meningar med hjälp av ex. don't, can't
 • Verb som får s-ändelse
 • Hur du använder genetiv 's

 

Bedömning - hur du ska visa vad du lärt dig

 • Läraren observerar hur aktivt du deltar på lektionerna
 • Läraren observerar hur du arbetar i Champ 4 och på Bingel

 

Begrepp - dessa ska du känna till och förstå

months, seasons, weather, breakfast foods, food dishes, numbers 31-100, prices

 

Arbetsschema - så här ser tidsplaneringen ut

v 49 - Chapter 11: månader, årstider

Språkliga företeelser: eat/eats, leave/leaves; his, her, their

v 50 - Chapter 12: julord, väderord

Språkliga företeelser: I'll - I will, go/goes, do/does

v 3 - Chapter 13: maträtter, priser, valutan pund

Språkliga företeelser: Nick's, Charlie's

v 4 - Chapter 14: frukostord

Språkliga företeelser: don't, would

v 5 - Chapter 15: Repetition

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska VT21:1

Läsa

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Jag kan läsa berättelserna i Champ 4 och förstå vad de handlar om.
Jag kan läsa dialogerna i Champ 4 och förstå vad de handlar om.

Lyssna

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Jag förstår vad de säger när vi gör hörövningarna i Champ 4.

Tala

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Jag kan göra mig förstådd på engelska med enkla fraser och meningar. Jag kan göra de muntliga övningarna i Champ 4.

Skriva

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Jag kan göra mig förstådd på engelska med enkla fraser och meningar. Jag kan göra de skriftliga övningarna i Champ 4.

Språkliga företeelser

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Jag kan använda mig av förkortningar när jag skriver: I will - I'll do not - don't I am - I'm
Jag förstår när jag ska använda plural - s.
Jag kan göra en mening nekande genom att ex. använda mig av don't, can't.
Verb som får s-ändelse. eat/eats, leave/leaves he/she/it I/you/we/they
Genetiv 's Nick's, Charlie's
Jag kan veckodagar, månader och årstider på engelska.
Jag kan talen 1-100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: