Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysmall (Ta bort)

Skapad 2021-01-28 10:56 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda Förskolor
Förskola
Prioriterade mål: Demokrati, Relationell pedagogik, delaktighet, inflytande, skapande, kreativitet och digital kompetens, Genus, likabehandling, motorik och hälsa, hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, miljö och närodlat.

Innehåll

Analysmall

Varför analys?

Efter varje fokusområde avrundar vi och följer upp våra planeringar med en analys.

Med analysen bryter vi ner aktivitetssituationer i mindre delar och undersöker, analyserar, resonerar och reflekterar kring vad som gick bra, sämre och var som kan förbättras. Här skapar vi ett systematiskt arbetssätt då vi enkelt kan gå tillbaka senare för att få inspiration och en liten påminnelse inför nästkommande planeringsområden.

  

 

Analys

1. Vilka förväntningar hade vi och vilka mål ville vi uppnå?

- Förväntningar:

- Mål: 

- Hur kan jag förbereda mig för att lyckas bättre i framtiden:

 

2. Blev det som vi hade tänkt oss och finns det något som gick sämre som vi kan förbättra?

- Resultatet:

- Förbättringsåtgärder:

 

3. Prioriterade Mål.

Demokrati.

- Hur arbetade ni för att skapa en demokratiskt-miljö:

- Vad gick bra:

- Vad gick sämre:

- Förbättringar:

Relationell pedagogik.

För att komma åt det relationella bemötandet är det bra om vi kan få för vana att fokusera på vad barnet upplever samt ta för vana att tänka i de tre stegen i bemötandet.

 

KÄNSLA: Din känsla är alltid OK (Den uppkommer av en anledning)

SOCIALT: Jag finns här för dig och hjälper dig

KOGNITIVT: Med mitt stöd kan du hantera känslan på ett bättre sätt/lära nytt/utvecklas etc.

 

Lyckades jag bekräfta barnet att hen kände att känslan i situationen var okej oavsett vilken känsla det än var?

(Om JA: Hur förhöll jag mig? (ord, kroppsspråk, handlingar) 

Om Nej: Hur kan jag förbereda mig för att lyckas bättre i nästa situation?)

- Om JA: ...

Om NEJ: ...

 

4. Lyckades jag få barnet att känna att jag finns där som stöd och hjälp?

- Om JA: ...

Om NEJ: ...

 

5. Lyckades jag hjälpa barnet att utveckla sin förmåga/hitta bättre strategier att hantera känslan etc?

- Om JA: ...

Om NEJ: ...

 

6. Hur arbetade ni med att väva in dom övriga målen i aktiviteterna:

  • Delaktighe och inflytande
  • Skapand och kreativitet
  • Digital kompetens
  • Genus och likabehandling
  • Motorik och hälsa
  • Hållbar utveckling och socialt
  • Ekonomiskt, miljö och närodlat

Sammanfattning/förklaring: 

 

Demokrati, Relationell pedagogik, delaktighet, inflytande, skapande, kreativitet och digital kompetens, Genus, likabehandling, motorik och hälsa, hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, miljö och närodlat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: