👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Tidningen

Skapad 2021-01-28 11:37 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att arbeta med TEMA tidningen utifrån cirkelmodellens fyra faser.

Innehåll

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochCentralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

 • Att du kan skriva en insändare, ett recept, en notis, en nyhetsartikel  med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

 • Att du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellens fyra faser.

Läsa och studera de olika texttypernas typiska drag, gemensamt och enskilt.

Skriva de olika texttyperna, gemensamt och enskilt.

 

Bedömning

Du blir bedömd under arbetets gång samt att dina texter kommer att bedömas utifrån kunskapskraven (se ovan).