Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ir de compras Sa13 vt 2021

Skapad 2021-01-28 12:07 i Svanberga skola Norrtälje
I affären, moderna språk
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetsområde: I affären

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 2-15

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

   

 Vad ska jag lära mig? 

 • Namn på kläder och färger samt andra adjektiv
 • Ord och fraser användbara i en affär, samt hur man hittar till olika affärer
 • Adjektivets böjning och plats
 • Obestämd och bestämd form i plural
 • Några vanliga prepositioner (på, under, framför…)
 • Verbformer
 • Berätta vad man tycker om och inte tycker om

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Genom att delta aktivt på lektionerna; läsa med flyt, visa att du förstår och kan översätta och använda de nya orden såsom vi lär dem och även i nya meningar.
 • par- och gruppövningar

     Summativ

 • Vi har läxförhör och olika test 
 • Muntlig framställning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi läser texter i boken/Digilär

 • Du tränar ord och uttryck i dialoger/scener med en eller flera kamrater.

 • Vi har gemensamma genomgångar av grammatik.

 • Du tränar vidare tillsammans med kamrater och med övningar i Digilär / nok.se och med hjälp av tex Quizlet.

Uppgifter

 • Skriva En la tienda de ropa

 • En la tienda de ropa vecka 8

 • Ir de compras - habla

 • Ir de compras vecka 5

 • Ropa y colores onsdag 3/2

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Grammatiska strukturer
adjektiv, gustar, está/están
Du behöver träna mer på den grammatik vi har jobbat med
Du behärskar någorlunda den grammatik vi har jobbat med
Du behärskar den grammatik vi har jobbat med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: