👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Looks

Skapad 2021-01-28 12:08 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, läsa, skriva och prata om kläder och hur man ser ut. Vi utgår från Section 2 i Wings 7.

Innehåll

Material:

 • Section 2 "Looks" Textbook s. 30-47
 • Section 2 "looks" Workbook s.30-56

 

Bedömningsuppgift: 

Skrivuppgifter: Beskriva sig själv, beskriva en annan person. Översätta, mm. 

Speaking: discussion and oral presentation. 

Reading and listening comprehension

 

Kunskapskrav som bedöms:

Formulera sig i skriftlig framställning.

Bearbeta egna framställningar.

Tips! Tänk på att alla texter finns inlästa i inläsningstjänst och på nätet nok.se/extramaterial. Behöver du din inloggning så hör av dig till mig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Discussion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande, engagemang
Du deltar i diskussionen och för fram några åsikter.
Du deltar aktivt i diskussionen och försöker föra samtalet framåt genom att t ex ställa frågor till de övriga i gruppen.Du för fram flera olika åsikter.
Du deltar mycket aktivt och är drivande i diskussionen. Du får fram flera olika åsikter på ett välgrundat sätt. Du interagerar aktivt med de övriga i gruppen.
Flyt
Du får oftast fram ditt budskap men stakar dig ibland. Du kan i viss mån använda strategier t ex omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap och kan använda strategier tex omformuleringar för ditt budskap ska gå fram.
Du får fram ditt budskap tydligt men kan även använda olika strategier t ex omformuleringar och synonymer för ditt budskap ska gå fram.
Ordval
Du hittar oftast rätt ord och kan oftast förklarar så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå.
Du hittar rätt ord kan förklara så att de som lyssnar kan förstå. Du visar ett stort ordförråd genom att t ex använda synonymer och förklaringar för att underätta förståelsen.
Grammatik
Ditt budskap går fram men det finns en del grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram och det finns få grammatiska misstag.
Ditt budskap går fram tydligt och det finns endast enstaka grammatiska misstag.
Uttal och intonation
Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt. Du har för det mesta engelsk intonation.
Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt. Du har engelsk intonation.
Du uttalar alla, förutom enstaka ord, rätt och tydligt. Du förösker renodla din accent. Du har en tydlig engelsk intonation.
Innehåll
Ditt innehåll är kortfattat och du gör någon enstaka koppling till händelser och karaktärer i boken.
Bitvis utvecklar du innehållet i det du säger genom att koppla till händelser och karaktärer i boken.
Ditt innehåll är fylligt och utvecklat genom att du gör flera kopplingar till händelser och karaktärer i boken.

En
Muntlig presentation

Bedömning
Inte riktigt där än...
Bedömning
E
Bedömning
C
Bedömning
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.