👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionen

Skapad 2021-01-28 12:02 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Eleverna får se en kort film och sen diskutera frågor kopplade till filmen.

Innehåll

Vad?
Eleverna får se en film på ca 4 minuter om en familj där barnen i familjen vill få in mer rörelse och grönsaker i familjens vardag. Efter filmen ska eleverna diskutera frågor som tillhör filmen från ”aktiv skola”. 

Hur? 
Vi delar in dem i grupper där de är ca 11-12 st för att alla elever ska få chans att komma till tals. Det görs över en 2-veckors period. 

Varför? 
eleverna får chans att reflektera, diskutera och komma fram till varför och hur man på bästa sätt tar hand om både kroppen och knoppen. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
    Gr lgr11  -
  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
    Gr lgr11  -