👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På naturspaning i vår närmiljö.

Skapad 2021-01-28 12:21 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi går på Naturspaning i våra grönområden, där barnen ska upptäcka och utforska naturen med alla sina sinnen.

Innehåll

Bakgrund till projektet: 

Vi har sett att barnen har visat stort intresse för att vistas ute i naturen och utforskar närmiljön med alla sina sinnen. 

 

Syfte: 

Att barnen ska få förståelse för djur och natur i vår närmiljö.

Möjlighet att upptäcka och utforska tillsammans i grupp.

 

Mål: 

För att våra barn ska få uppleva och upptäcka med hjälp av sina olika sinnen. 

Utveckla sin nyfikenhet för naturen.

Utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp och samband i naturen; liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Metod:

Vi går till grönområden i förskolans närhet  kontinuerligt. Tex Björket

Vi pedagoger uppmärksammar barnens uttrycksformer i relation till naturen, genom dokumentering och samtal i barngrupp och personalgrupp utvecklas vårt projekt hela tiden. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18