👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling

Skapad 2021-01-28 12:39 i Övningsskola Kunskapskryssaren AB
Förskola
Utifrån barnens intresse så har vi valt att ha sångsamlingar där vi sjunger och spelar instrument. De får sjunga och spela tillsammans vilket stärker dem som grupp. Vi övar på att spela i takt till musiken. Vi sjunger ibland sånger från andra länder och räknar till 4 på olika spåk. Detta stärker barnen att våga och att utveckla sin självständighet, uttrycka upplevelser och tankar.

Innehåll

Utförande

Vi sitter tillsammans de grupper som är kvar på förskolan vid samlingsplatsen . Det är en pedagog som håller i samlingen och som leder oss i vilka sånger vi ska sjunga. Vi delar ibland ut instrument som vi spelar på. Ibland får alla instrument ibland får bara några. Vi blandar rörelsesånger och andra sånger med att spela instrument. Vi har Mini-röris en dag i veckan. Ett lekfullt jympaprogram utarbetat av Friskis och svettis.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18