👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studiebesök grundsär vt 21

Skapad 2021-01-28 13:11 i Milnergymnasiet Kristianstad
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
Studiebesök torsdagar

Innehåll

Du kommer att få :

 • uppleva vatten i närmiljön t ex dammen på Österäng där vi prövar barkbåtarna som vi gjort på träslöjden eller fontänen på Österäng
 • undersöka vattnets egenskaper som snö och is.
 • se vattentornet
 • uppleva uteklassrummet vid Helgeå där vi undersöker vattenmiljön
 • vara delaktig med att plocka skräp och besöka FTI-station där vi kastar skräp
 • uppleva olika boendeformer i samhället
 • uppleva olika bostadsmiljöer, t ex innerstad, stadsdelar och landsbygd
 • uppleva skogsbad
 • använda QR-koder för att lära om naturen när vi är i skogen
 • ta del av vår friluftsdag
 • ta del av vår utflykt till Strandstugan vid havet i Furuboda
 • ta del av konstvandring i staden och studier av historiska bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9