👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-28 13:31 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola F – 6
Vi lär oss om tiokompisar.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? 

 

Mål
Vad ska vi lära oss?

 

 • Kunna räkna upp till 10
 • Känna till siffrorna 0-10
 • Kunna koppla antal till siffror
 • Kunna jämna och ojämna tal
 • Kunna räkna med plus och minus 0-10
 • Kunna placera talen 0-10 på en tallinje
 • Kunna använda begrepp som bland annat: fler än, färre än, mindre än, större än, lika mycket, addition och subtraktion.

 

Vecka: 4-10

 

 

Syfte:

Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.


Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Syfte föra och följa matematiska resonemang

 

 

 

Mål: 

 • Kunna räkna upp till 10
 • Känna till siffrorna 0-10
 • Kunna koppla antal till siffror
 • Kunna räkna med plus och minus 0-10
 • Kunna placera talen 0-10 på en tallinje
 • Kunna använda begrepp som bland annat: fler än, färre än, mindre än, större än, lika mycket, addition och subtraktion.

 

Arbetssätt: 

 • Vi kommer att ha digitala genomgångar på smartboard
 • Vi kommer titta på "Livet i mattelandet (säsong 1)" https://urplay.se/serie/190205-livet-i-mattelandet
 • Vi kommer arbeta med boken Favorit Matematik 1A (första fyra kapitlen)
 • Vi kommer använda Skolplus (stenciler och spel)
 • Vi kommer använda hemsidan www.10monkeys.com
 • Vi kommer ha några utelektioner och aktiviteter.
 • Vi kommer räkna med konkretmaterial såsom klossar och kuber.
 • Vi kommer ha frågesport efter varje moment där läraren ställer en fråga och ni skriver svaren på små whiteboard som ni sedan vänder och visar läraren

 

Kunskapskrav: 

Ma  1-3

 

 

Bedömingsform: 

Genom lärar- bedömning: Genom att rätta din matematikbok och att titta på ditt genomförande under olika uppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -