👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Äppelgruppen Matematik, Teknik Vt21

Skapad 2021-01-28 13:33 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Vi vill utmana barnen och få dem att använda teknik samt matematik med den kunskap barnen kan men vi vill även uppmana att utmana sig på ett sätt som de annars inte gör inom teknik och matematik. Många av barnen är intresserade av att bygga med olika material och detta vill vi ta tillvara på och vidareutveckla. Under höstterminen visade barnen intresse för färg och form, detta kommer vi att vidareutveckla med olika material. Vi kommer också i vårt arbete försöka få in mer digital teknik som ett komplement till vårt andra arbete. Experiment och siffror med fokus på antal, vikt, form m.m. Vi kommer att använda oss av barnkonventionen och kompisböckerna. Materialet bygger på barnkonventionen, i vårt arbete i grupperna.

Innehåll

Syfte 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva och arbeta med olika tekniker både på ett analogt och digitalt plan. Vill också att barnen får arbeta med den digitala tekniken på ett annat sätt än hur de kanske gör hemma.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

·       intresserar sig för och ställer frågor om olika byggtekniker samt matematik

·       utmanar sig när de använder sig av vårt byggmaterial och kanske upptäcker och vågar prova på nya byggmaterial.

·       använder sig av den digitala tekniken på avdelning på nya sätt.

 

 

Metod

Vi kommer att se till barnens intresse och önskemål genom att plocka upp det när vi planerar våra olika aktiviteter. Vi vill introducera lite nya byggmaterial och försöka vidareutveckla det material och de tekniker som barnen använder sig av idag. Genom att plocka in olika digitala hjälpmedel i vårt arbete vill vi utmana barnen och få dem att upptäcka nya sätt att använda digital teknik.

 

Förutsättningar - Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen främst på vår grupptid på måndagar och onsdagar inomhus/utomhus. Barnen i gruppen är i åldrarna 1 till 3 år. Ansvarig för gruppen är Lina, Anush och Clara.

Dokumentation - Barnens tankar och reflektioner som vi sedan plockar upp och arbetar vidare med i barngruppen. Vi använder oss av Ipad och foton sätts upp på vår dokumentationsvägg. Återkopplar på samlingarna de vi

 

 

Förberedelser - Olika byggmaterial och digitala hjälpmedel så som iPad, webbägg, smartboard, olika målartekniker, Experiment, räknesagor, teknikuppdrag m.m. 

 

· 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18