👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B - kapitel 1 och 2

Skapad 2021-01-28 14:34 i Lingenässkolan Kristianstad
Favorit matematik 4A - kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
Tal i bråkform, decimaltal uttryck och ekvationer, detta och lite till får du lära dig i detta kapitel!

Innehåll

 

Du kan använda begrepp som hör till området: Rationella tal, decimaltal och tal i bråkform, uttryck, ekvation, 

Så här ska vi jobba:

Vi ska ha genomgångar tillsammans 

Vi kommer att jobba gemensamt, i grupp och enskilt med olika matteuppgifter.

Vi ska arbete med laborativt material, i boken, se på filmer och jobba med olika träningsprogram på datorn.

Du kommer att få läxor att öva dig på för att bli snabb och säker.

Bedömning

Läxor, matematikboken, diskussioner och prov. 

Du får förklara olika lösningar på lektionerna. 

Mål:

 • Kunna placera negativa och positiva på en tallinje, storleksordna  decimaltal och bråk
 • Räkna med Tal i bråkform och i decimalform.  
 • Bilda algebraiska uttryck
 • Bilda algebraiska ekvationer och lösa dessa
 • Följa en enklare algoritm (programmering)
 • Konstruera en enklare algoritm (programmering)

Bedömning sker formativt och summativt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Favorit matematik 4A - kapitel 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag... Begrepp
...känner till några begrepp och kan förklara dem med vuxenstöd
...känner till några begrepp och kan förklara dem
...känner till flera begrepp och kan använda dem i kända situationer
...känner till begreppen som hör till arbetsområdet och kan använda dem i nya situationer
Jag... Metod
....kan göra beräkningar med , ekvationer, decimaltal och bråk.
...kan göra beräkningar med kan göra beräkningar med , ekvationer, decimaltal och bråk.
...gör beräkningar med kan göra beräkningar med , ekvationer, decimaltal och bråk och det blir oftast rätt.
...gör beräkningar med kan göra beräkningar med , ekvationer, decimaltal och bråk.med säkerhet. Jag kan läsa och lösa uttryck med säkerhet.
Jag... Resonemang och Kommunikation
...kan förklara eller visa hur jag tänker med hjälp av en vuxen inom rationella tal, bråk och problemlösning.
... kan förklara eller visa hur jag tänker inom rationella tal, bråk och problemlösning.
...kan förklara och visa på olika sätt när jag räknar med rationella tal, bråk och problemlösning
... förklarar och visar mina uträkningar genom att variera mellan olika uttrycksformer såsom symboler, bilder eller text när jag räknar med rationella tal, diagram och problemlösning
Jag... Problemlösning
...kan lösa problem inom arbetsområdet med en strategi och med vuxenstöd.
....kan lösa problem inom arbetsområdet med en strategi.
....kan lösa problem inom arbetsområdet med en lämplig strategi.
...kan lösa problem inom arbetsområdet med en effektiv strategi.