👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2021-01-28 15:25 i Resursenhet Pil Uppsala
Vi jobbar med siffror, talraden och vi delar upp tal både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du ska lära dig om talraden och talsystem, addition och subtraktion 0-20, talkompisarna, mönster och olika begrepp. Du ska lära dig använda addition och subtraktion för att t.ex. lösa enklare problemlösning.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning, algebra, problemlösning

Du ska kunna:

- laborera, benämna och skriva tal inom talområdet 0 - 100

- additions och subtraktionstabellerna inom talområdet 0 - 20 

- utvalda begrepp

 

Konkreta mål

 • du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • du kan alla talkamraterna för talen 0 - 10
 • du kan skriva och benämna talen 0-100
 • du kan säga talraden i ordning framlänges och baklänges
 • du kan skriva talen med siffror
 • du förstår likhetstecknets betydelse
 • du kan förstå talmönster

 

Bärande begrepp

 • ental, tiotal och hundratal (positionssystemet)
 •  hälften/dubbelt
 • växla
 •  fler/färre
 • addera, lägga samman
 • subtrahera, skillnad/ minska

 

Beskrivning

Vi kommer att: 

 •  arbeta i läromedlet, Framsteg i matematiken
 • arbeta praktiskt 
 •  ha matematiksamtal 
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av matteprogram på ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3