Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering - Västerbo Mobila gruppen

Skapad 2021-01-28 15:31 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Mobila

Innehåll

Bakgrund

Genom vår uteverksamhet vill vi ge barnen nya spännande utmaningar och nya upptäckter. Vi tillsammans kan skapa nya kunskaper med hjälp av naturen lika väl som vi ger barnen nya kunskaper på förskolan. Vi vill sätta barnets lärande i centrum och ge barnet stimulans i ett lärande och inspirera till detta. Vi vill också anpassa oss efter barnets behov och sträva efter att ge alla barn lika möjligheter. Vi vill att våra barn skall känna sig stolta över den kunskap de har och genom den kunna stärka deras självständighet. Barnet ska känna att det duger precis som de är och med den kunskap de har, men också utmana barnet att skapa nya kunskaper. Alla barn ska känna sig trygga, respekterade och uppmärksammade varje dag. Barnen ska vara väl förberedda inför starten till förskoleklass.

Mål

Syftet är att skapa en tillit till barnets egen förmåga. Barnen skall våga tro på sig själva och våga anta nya utmaningar som uppstår i deras vardag och på så sätt skaffa ny kunskap. Visa på att både tillsammans och enskilt klara av många utmaningar. Lära barnen att våga prova, experimentera, utföra uppgifter, leda men också träna på det sociala samspelet. Även språket och motoriken är delar som vi vill ge barnen kunskap om.

Metod - genomförande

Måndag till torsdag åker vi förskole bussen till olika platser. Vi blandar mellan olika skogar och lekparker. På sommaren åker vi gärna och badar med barnen och på vinter åker vi gärna pulka i olika backar. Förskole bussen rymmer 7 barn och 2 pedagoger. Vi åker därför i två omgångar för att få med alla. En pedagog släpps av på den bestämde platsen med 7st barn medan den andra pedagogen kör tillbaka till förskolan och hämtar resterande barngruppen. Pedagogen som kör bussen ansvarar för att få med all mat.

Eftersom vi måste åka i två omgångar från förskolan blir det frilek för de barn som kommit till platsen först. När alla har kommit samla vi oss ihop oss och går igenom dagen. Vissa dagar är vi tillsammans alla barnen och vissa dagar delar vi på gruppen. Vi gör detta för att barnen ska få möjlighet att se varandra och lära känna ALLA kamrater. Vi åker till samma ställen flera gånger för att barnen ska känna igen sig och på så sätt känna trygga med dessa ställen. För att få en bra struktur på vad vi ska ha för ämnen varje dag så följer vi ett schema på vilken lär vän som används den dagen. Vi har gjort ett schema Mån-Fre där vi har en specifik lärvän som kommer på besök.

Vi får besök av Alfa-Beta, Rör-Else, Lek-Levi, Krea-Tiva, Räkne-Reza, Hjärtud och Ute-Ugo. Vi använder oss mycket av aktivitetskorten vi har i bussen. Vi har stort fokus på ”Empati och samspel” korten för att få en fin gemenskap i gruppen.

Dokumentation

Vi använder oss av telefon, lärplattan och papper och penna för att dokumentera verksamheten. Unikum använder vi för att synliggöra för föräldrar och övriga pedagoger genom att skriva lärloggar på barnen och blogginlägg för föräldrar mfl.

 Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning sker varje vecka på planering. När terminen är slut utvärderar vi denna för att kunna reflektera och analysera hela verksamheten och kunna förbättra det om inte har.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: