👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk och fornnordisk religion

Skapad 2021-01-28 17:28 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Religion HT åk 5
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religionsämnet behandlar hur människor sökt förklara och förstå sin tillvaro. Religion och andra livsåskådningar är utifrån detta centralt i den mänskliga kulturen. Vi kommer behandla ursprungsfolkens religioner och hur fornnordisk samt samisk religion ser ut, viktiga texter och personer, likheter och skillnader samt hur olika livsfrågor skildras inom dem. Vi kommer att se kopplingar till nutid samt hur veckodagarna fått sina namn mm.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med:

 • ursprungsfolkens religioner
 • samerna och deras gamla religion
 • fornnordisk religion och asagudar
 • källkritik

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass, läsa texter, se på filmer samt samtala om källkritik. Vi kommer att arbeta med grundböckerna Utkik och Puls i religion samt filmer på SLI.

Begrepp

Gudar, ursprungsfolk, nomader, fornnordisk, offerplats, schaman, nåjd, seitar, själ, samer, Sapmi,  jojk, asar, blot, myt, Asgård, Midgård, Utgård och Yggdrasil.

Viktiga Gudar samt spår av de gamla religionerna i vårt samhälle

De viktigaste gudarna: Oden, Tor, Frej, Freja, Njord, Idun och Tyr. Halvguden Loke har också en central plats i de fornnordiska myterna.

Spår: Veckodagarna, platser som Valhallavägen, Odenplan, Torsgatan osv, smycken som Tors hammare, Yggdrasil, Freja osv, tatueringar, runstenar och myter.

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper genom att:

 • Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner.
 • Eleven klarar exitpasset.
 • Eleven når godkända resultat på avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6