Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4, vt 2021

Skapad 2021-01-28 20:27 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vill du kunna göra smarta val i affären och kunna hitta det billigaste priset? Eller så kanske du vill göra om ditt rum? Då kan det vara bra att kunna använda olika enheter mäta och jämföra. Det kommer vi att öva på under detta temat.

Innehåll

Syfte

Syftet med temat är att du ska kunna använda dina kunskaper i geometri i vardagliga situationer. I vardagen finns det många olika situationer där du behöver ha kunskap om geometri. Här har du några exempel. Ibland behöver man kunna göra om mellan olika enheter för att lösa problem. Det kan t ex handla om olika priser i affären för paket med olika vikt. Vilket blir billigast? När du tittar på en karta behöver man förstå skalan för att kunna avgöra olika avstånd. Om du ska handla nya tapeter till ditt rum behöver du kunna mäta och räkna ut omkrets. 

Följande ska du kunna:

 • Använda linjal och mäta med olika enheter.
 • Enheter och enhetsomvandlingar för längd och vikt.
 • Du ska känna till att vi förr i tiden använde andra enheter som t ex aln och tum.
 • Räkna ut omkrets på olika figurer.
 • Räkna ut area på kvadrater, rektanglar och sammansatta figurer.
 • Namnet på olika geometriska former. (tvådimensionella)
 • Skilja på spetsiga, trubbiga och räta vinklar.
 • Skala - göra förminskningar

Begrepp

 • Begrepp för olika geometriska former ex cirkel, romb, rektangel med flera. Se separat begreppslista.
 • Omkrets
 • Area
 • Kvadratcentimeter - cm2, kvadratmeter m
 • Sida
 • Hörn
 • Vinkel; rät, trubbig och spetsig
 • Längdenheter; mil, km, m , dm, cm och mm.
 • Viktenheter; kg, hg och g.
 • Skala

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Uppgifter i matteappen
 • Övningar i NOMP
 • Spel 
 • Övningsuppgifter på arbetsblad
 • Muntliga övningar för att beskriva och förklara
 • Praktiska övningar 

Bedömning

Du får visa vad du kan vid läxförhör samt vid ett prov i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri år 4, vt 2021

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Mäta och använda olika enheter
Följande enheter ska du kunna använda: mil, km, m, dm, cm och mm.
Du kan mäta längder i olika enheter. Du kan göra några enkla omvandlingar mellan längdenheterna. Ex: 2 m = 200 cm 5 mil = 50 km 500 cm = 50 dm 3000 mm = 300 cm
Du är säker på de flesta omvandlingar mellan längdenheterna.
Du är säker på alla längdenheterna och kan göra korrekta omvandlingar mellan dem, även några med decimaltal. Ex: 0,5 m = 50 cm 1,5 mil = 15 km 550 cm = 5,5 m
Omkrets
Du kan beräkna omkretsen av olika geometriska figurer.
Area
Du kan med NÅGON metod bestämma arean av rektanglar och kvadrater. Du visar detta genom att räkna rutor (uppritade kvadratcentimeter).
Du kan med FLERA olika metoder beräkna arean av rektanglar och kvadrater. Du visar detta genom att med en mer effektiv metod beräkna arean, t.ex.använda multiplikation för att bestämma arean i en rektangel.
Du kan beräkna arean av FLERA OLIKA geometriska figurer. Du visar detta genom att dela upp figuren i olika delar och beräkna arean eller genom att flytta en del av figuren så att du får en enklare figur.
Vinklar
Du kan skilja på räta, trubbiga och spetsiga vinklar.
Geometriska figurer
Cirkel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, parallelltrapets, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel mm (se begreppslista)
Du kan namnge NÅGRA av de geometriska figurerna.
Du kan namnge DE FLESTA geometriska figurerna.
Du kan namnge ALLA de geometriska figurerna.
Skala
Förminskningar - tre olika frågor Längd i verkligheten? Längd på bilden? Vilken är skalan?
Du kan räkna på NÅGON förminskning. Ex: räkna ut någon längd i verkligheten eller på bilden.
Du förstår begreppet skala väl. Du visar detta genom att du kan räkna på några olika förminskningar.
Du förstår begreppet skala mycket väl och kan räkna på förminskningar på många olika sätt. Ex: Du kan räkna ut längder i verkligheten, på bilden och ta reda på vilken skalan är.
Enheter för vikt
Följande enheter ska du kunna använda: kg, hg och g.
Du kan göra några enkla omvandlingar mellan viktenheterna. Ex: 2 kg = 2000 g 30 kg = 300 hg 7000 g = 7 kg 300 g = 3 hg
Du är säker på de flesta omvandlingar mellan viktenheterna.
Du är säker på alla viktenheterna och kan göra korrekta omvandlingar mellan dem, även några med decimaltal. Ex: 0,5 kg = 500 g 1,5 hg = 150 g 2500 g = 2,5 kg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: