Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7AB - Människans tidiga historia och de första civilisationerna

Skapad 2021-01-28 21:49 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad är flodkulturerna för något? Vet du det? Vi kommer i detta moment studera människans tidiga historia samt hur det såg ut i de allra första högkulturerna eller flodkulturerna som de också kallas. En flodkultur är en tidig civilisation, som uppstod kring en flod vars vara har gett grundförutsättningarna för samhällsutveckling kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina. De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan alltså 3000 år f.v.t. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Innehåll

Planering för området

Instuderingsfrågor med svar:  
https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EYhCv7aN6lFAm7DLCRozRW0BiQSy1RmGdYI7iMsjxAx9hA?e=gcVfQx

Elevsvar filmfrågor: https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/ETt4Ei4nRHtFrc2kawm2yH8BT1j70oPgWKd99sNJpJUGtw?e=WJzALI

 

Översikt vad du ska plugga på:

 

Viktiga begrepp och saker att kunna:  Forntid, Kol-14 metoden, arkeolog, nomad, bofast, flodkultur, högkultur, civilisation, stadsstat, Nilen, Eufrat, Tigris, Indus floden, Gula floden, Mesopotamien, Egypten, stadsstat, kilskrift, mumie, farao, hieroglyf, samhällsklass,

Vilka kunskaper ska du ha efter momentet:

·          Faktakunskaper om människans tidiga historia och flodkulturerna  
  Kunskap om historiska källor

Vilka kunskaper och färdigheter ska under momentet betygsättas:

·         Dina faktakunskaper om människans tidiga historia och flodkulturerna  
 Kunskaper om historiska källor
 Förmåga att använda ämnestypiska begrepp på ett fungerande sätt 

Utifrån kunskapskriterierna:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

Lektionsplanering:

Vecka 4

Fredag 55 minuter    lektion 1

1. Nyheter
2. Titta på Människans ursprung: forskningsmetoder på Studi.se tillsammans och göra quizen till
3. Nutidskryss

Vecka 5

Måndag 75 minuter   lektion 2

1. Nyheter
2. Tittade klart på dokumentär om förintelsen
3. Titta på filmen Flodkulturer på filmoteket


Torsdag 70 minuter   lektion 3

1. Nyheter
2. Svara klart på filmfrågorna- https://tierp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EdEXzzrHClJPgqDSctMUu4kBSLNW4G-EZy9FBGY3bZ94JA?e=Xs4AUD
3. Titta på Jordbrukets konsekvenser på studi.se och gör de tre quizen
4. 
Titta på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s  fram till 3.45

Fredag 55 minuter   lektion 4

1. Nyheter
2. Läs/lyssna på s. 5-13 i boken SOS historia
    Tid över?  Titta om du vill på föreläsningen om ämnet - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM
3. Nutidskryss     

Vecka 6


Måndag 75 minuter
    lektion 5

1. Nyheter
2. Gör förhör på Sveriges minoritetsfolk
3.
Plugga på instuderingsfrågorna 1-16 och frågorna 1-8 på filmfrågorna
    Vid behov:  Läs s.5-13 i boken och titta om du vill på föreläsningen om ämnet - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM

 
Torsdag 70 minuter   lektion 6

1. Nyheter
2. Gör förhör på Sveriges minoritetsfolk
3. 
Plugga på instuderingsfrågorna 1-16 och frågorna 1-8 på filmfrågorna
    Vid behov:  Läs s.5-13 i boken och titta om du vill på föreläsningen om ämnet - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM

FrFredag 55 minuter   lektion 7

1.  1. Nyheter
2. Gör förhör på Sveriges minoritetsfolk
3. 
Plugga på instuderingsfrågorna 1-16 och frågorna 1-8 på filmfrågorna
    Vid behov:  Läs s.5-13 i boken och titta om du vill på föreläsningen om ämnet - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM

Vecka 7


Måndag 75 minuter
    lektion 8

1. Nyheter
2. 
Titta på Stadsstatens födelse på studi.se och gör de tre quizen
3. Titta på https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s  start vid 3.45 à 6.08
4. Titta på Mesopotamien: Specialisering, nya samhällsklasser och uppfinningar och gör de tre quizen
5. 
Läs/lyssna på sida 14-19 om Mesopotamien i boken.

    Tid över? Börja plugga på instuderingsfrågorna 14-19 och frågorna 10-14 på filmfrågorna

 
Torsdag 70 minuter   lektion 9


1. Titta på nyheter
2.
Läxförhör på första delen som handlar om människans tidiga historia och samhällenas framväxt
3. Läs igenom instuderingsfrågorna 14-19 och frågorna 10-14 på filmfrågorna 
4. Titta på : https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s   Börja vid 6.08
5. Titta på Egypten: Landet vid Nilen på studi.se

 

Fredag 55 minuter   lektion 10

1. Titta på nyheterna
2. Läs/lyssna på sida 20-24 om Egypten i SOS boken
3. Plugga på instuderingsfrågorna 20-24 och frågorna 15-20 på filmfrågorna
4. Titta på föreläsningen om Induskulturen - https://www.youtube.com/watch?v=_Og47A_GHF8
5. Plugga på filmfrågorna 21-23 om Induskulturen

Vecka 8


Måndag 75 minuter
   lektion 11

1. Titta på nyheter
2.
 Titta på En stats födelse vid Huang He och gör de tre quizen
3. Plugga på frågorna 24-29 på filmfrågorna
4. Titta på Titta på De fyra flodkulturerna från studi.se - Inspelad föreläsning från studi
5. Plugga nu på instuderingsfrågorn 25-26 och frågorna och fråga 9 på filmfrågorna

 

Torsdag 70 minuter   lektion 12

1. Titta på nyheter

 

Fredag 55 minuter   lektion 13

1. Titta på nyheter

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

14.  Titta på Titta på De fyra flodkulturerna från studi.se - Inspelad föreläsning från studi

15.  Plugga nu på instuderingsfrågorna 25-26 och frågorna och fråga 9 på filmfrågorna
 

Plugga med hjälp av instuderingsfrågorna 14-26 och filmfrågorna 8, 10-31.
Titta på videos och föreläsningar länkade i planeringen samt läs i boken om det passar dig bäst.

 

Gör ett förhör på momentet

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Uppgifter

  • Förhör på de tidiga civilisationerna

  • Komplettering av förhör om de tidiga civilisationerna

  • Filmfrågor till filmen FLODKULTURERNA

  • Förhör på momentet människans tidiga historia

  • Förhör på de tidiga civilisationerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: