👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik, örat och kommunikation (eran)

Skapad 2021-01-29 07:53 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under några veckor kommer vi att arbeta med ljud. Du skall: · Vet hur ljud bildas och breder ut sig · Redogöra för hur ljud registreras · Känna till vad ljud har för egenskaper · Veta hur hälsan kan påverkas av ljud · Föra diskussioner kring hur man kan vara rädd om sin hörsel och minska hälsoriskerna med ljud · Känna till några naturvetenskapliga upptäckter kring ljud och hur de har påverkat oss människor, samt hur ljud underlättar kommunikation (teknik) · Föra källkritiskt resonemang

Innehåll

Vi kommer att arbeta med området tills efter sportlovet,

Du kommer att få göra undersökningar, läxförhör samt en skriftlig uppgift om kommunikation. Vi kommer att samarbeta med tekniken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9