👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2021-01-29 08:37 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Historia
Rom var Europas första imperium med kolonier i både Afrika och Asien. Vad betyder orden imperium och kolonier och hur kunde Rom erövra så många områden? Det romerska imperiet var så stort och fanns så länge att vi lever med dess arv än i dag. Våra lagar bygger på romerska lagar, latin kanske inte pratas längre men det används och många av dagens språk bygger på eller har många låneord från latin. Att lära sig om det antika Rom är också i allra högsta grad allmänbildning. Det vimlar av personer, händelser, citat mm. vi fortfarande pratar om.

Innehåll

Romarriket

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

·      Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

·      Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar

·      Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hu de används i historiska sammanhang.

 

Kunskapskrav

                 E

                 C

                  A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

 

Dina mål

Veta vad orden imperium och kolonier betyder?

Hur kunde Rom erövra så många områden? 

Vilka olika arv har vi kvar från Romarriket, lagar, byggnader, språk, kultur? 

Historiska personer från Rom och hur människor levde i Rom.

Hur förändrades Rom och varför föll det?

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar, gemensamma och individuella uppgifter, diskussioner utifrån några filmer och boken.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom frågor, uppgifter och diskussioner. Eleverna kommer också att göra en inlämningsuppgift som ska lämnas in fredag 19/2

Planering

Vecka 5

·       Introduktion av arbetsområdet. Vi jobbar med studi.se Rom:introduktion, Rom: den tidiga republiken. och gör quiz. Om vi hinner ser vi också filmerna Rom: de puniska krigen, Rom: gallerna och Rom: Gallerna och Caesar.

·       Vi fortsätter med den Romerska republiken genom att läsa i boken om Roms första tid och erövringar s. 45-50. Vi gör också källövningen ”Ett soldatbrev berättar” på s.51

·       Julius Caesar tar makten. Vi fortsätter med studi.se Rom: Det första triumviratet och Rom: Det andra triumviratet. Vi läser också s.55 i boken, Romarrikets politik- hur styrdes Rom? 

·       Hur levde människorna i Rom? Vi läser om romerskt vardagsliv s.52-53, slavarna i romarriket s. 54 och romarrikets religioner s.56. Vi gör också en källövning om underhållningsvåld på s. 57

 

Vecka 6

·       Vi sammanfattar vad vi hittills lärt oss om Rom. Studi.se ”Augustus och Pax Romana”

·       Genomgång Romarrikets sammanbrott och arvet från antikens Rom.

·       Studi.se ”Rom: Romarriket blir kristet” och ”Västromerska rikets fall”

·       Källkritisk övning utifrån romerska gravstenar

 

Vecka 7

·       Vi jobbar med inlämningsuppgiften som lämnas in i slutet av veckan.