👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2021-01-29 08:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett avsnitt om kraft och rörelse
Grundskola 7 – 9 Fysik
Avsnittet behandlar kraft och rörelse. Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang och på så sätt förstå din vardag med hjälp av fysik.

Innehåll

Syfte och målet efter avslutat område är att du kan;

 • förstå hur krafter hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället samt använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör kraft och rörelse
 • förstå sambandet mellan olika  krafter
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.
 • genomföra undersökningar i fysik samt förklara resultatet i en slutsats.
 • ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur du/vi lever

Genomförande

 • Laborationer 
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Texter från läroboken
 • Sammanfattning från läroboken

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper vid två tillfällen:

 1. En fullständig labbrapport.
 2. Skriftligt prov