Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner

Skapad 2021-01-29 08:59 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

Område, läroplansmål:

Vi uppmärksammar och firar olika traditioner tillsammans under året. Det kan vara traditioner från andra kulturer än den svenska men också traditioner för enbart vår förskola. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 • öppenhet, respekt och solidaritet

   

Varför har ni valt detta område?

I förskolans verksamhet ingår människor från hela världen. Både barn och vårdnadshavare samt pedagoger har anknytningar till många olika kulturer. Därför tycker vi det är viktigt att förskolan uppmärksammar olika kulturer och traditioner. Den egna förskolan har också den sin alldeles egna kultur med egna traditioner och vi vill även uppmärksamma dessa tillsammans med barnen.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Denna undervisningsplan gäller för alla barn.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi förväntar oss att barnen ska utveckla tillhörighet, förståelse samt solidaritet. Vi vill visa på att det finns många tillfällen att fira och att olika kulturer har olika traditioner.

Till exempel uppmärksammar vi traditioner både från andra kulturer och den svenska. Vi skapar också vår egen förskolas kultur genom uppmärksammande av exempelvis förskolans dag och Bamse-loppet.

 

Stödfrågor:

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

•        Hur ser vi till att alla barn blir delaktiga:

Vi ser till att alla barn blir delaktiga genom att erbjuda olika aktiviteter i samband med uppmärksammandet. På så sätt är vårt mål att ska kunna delta på något sätt. Barnen bidrar också till vilka högtider vi uppmärksammar genom att vi i den mån vi kan gärna uppmärksammar de högtider som barnen firar hemma. 

Vi har valt att uppmärksamma olika traditioner och högtider eftersom det är en viktig del i våra liv och ett trevligt sätt att lära sig om andra kulturer och skapa en samhörighet.

 

•        Barnkonventionen:

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling

 

•        Arbetssätt:

Varje år har vi vissa stående traditioner och högtider som vi uppmärksammar exempelvis Förskolans dag och Sommarfest. Vi kommer även överens i arbetslaget vilka nya traditioner och högtider vi fyller på med varje år och baserar detta på exempelvis de kulturer som vi möter i vår egen barngrupp och bland personal. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: