Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika mycket värda?

Skapad 2021-01-29 09:17 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Sociologi
I det här arbetsområdet ska du lära dig om demokratiska värden som likabehandling, integration och jämställdhet

Innehåll

Centralt innehåll

Diskriminering, jämställdhet och likabehandling

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna beskriva olika samhällsförhållanden och redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.

Diskutera dina egna värderingar och framföra argument för dina åsikter.

Centrala begrepp

Diskriminering, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, värdegrund

Innehåll/uppgift

Läsa i läroboken s. 157 - 173

Gemensamma genomgångar

Individuella och gemensamma reflektioner och diskussioner

Uppgifter individuellt/grupp

Examinationsuppgift

Du ska förklara vad olika demokratiska värden såsom värdegrund, likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och diskriminering innebär.

Du ska utifrån dessa begrepp föra ett resonemang om dina egna värderingar, attityder och handlingar samt argumentera för dina åsikter.

Matriser

Soi
Lika mycket värda?

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva
Du ska översiktligt beskriva olika samhällsförhållanden
Du ska utförligt beskriva olika samhällsförhållanden
Du ska utförligt och nyanserat beskriva olika samhällsförhållanden
Centrala begrepp
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp
I beskrivningarna ska du med säkerhet använda centrala begrepp
Diskutera, argumentera
Du ska översiktligt diskutera dina egna attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra enkla argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter
Du ska utförligt diskutera dina egna attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter
Du ska utförligt och nyanserat diskutera dina egna attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: